RSS

Kết quả tìm việc

Chúng tôi tìm thấy 9 việc làm tro ly cua hang truong x tại Hồ Chí Minh x
Chịu trách nhiệm chính hoạt động của cửa hàng.Bán hàng và hỗ trợ nhân viên của cửa hàng đạt được chỉ tiêu tháng/năm do công ty đề ra.Cùng với cấp quản lý đề...
Nguồn: Jobstreet   | tìm việc tương tự | 88 ngày trước
27-04-2014
Thỏa thuận
Quản lý tài chính cửa hàng·Doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng hóa.·Doanh thu bán hàng của các cửa hàng cạnh tranh trong khu ·Theo dõi hệ thống sổ...
Nguồn: MyWork   | tìm việc tương tự | 110 ngày trước
05-04-2014
Thỏa thuận
Nguồn: Jobstreet   | tìm việc tương tự | 129 ngày trước
17-03-2014
Thỏa thuận
Công Ty TNHH B-S MART
Cửa hàng trưởng cửa hàng tiện lợi chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động cửa hàng. Trưng bày hàng hóa theo planogram. Lên kế hoạch bán hàng nhằm...
Nguồn: CareerBuilder.vn   | tìm việc tương tự | 45 ngày trước
09-06-2014
Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chính hoạt động của cửa hàng.Bán hàng và hỗ trợ nhân viên của cửa hàng đạt được chỉ tiêu tháng/năm do công ty đề ra.Cùng với cấp quản lý đề...
Nguồn: Jobstreet   | tìm việc tương tự | 88 ngày trước
27-04-2014
Thỏa thuận
Công Ty TNHH B-S MART
Cửa hàng trưởng cửa hàng tiện lợi chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động cửa hàng. Trưng bày hàng hóa theo planogram. Lên kế hoạch bán hàng nhằm...
Nguồn: CareerBuilder.vn   | tìm việc tương tự | 9 ngày trước
15-07-2014
Thỏa thuận
Thực tập công việc của nhân viên bán hàng trong vòng 2 tháng đầu tiên: chào khách, tính tiền, bổ sung hàng hóa lên kệ, giữ gìn vệ sinh Cửa hàng, giới thiệu...
Nguồn: CareerBuilder.vn   | tìm việc tương tự | 30 ngày trước
24-06-2014
Thỏa thuận
Công ty TNHH B-S MART
Cửa hàng trưởng cửa hàng tiện lợi chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động cửa hàng. Trưng bày hàng hóa theo planogram. Lên kế hoạch bán hàng nhằm...
Nguồn: CareerBuilder.vn   | tìm việc tương tự | 80 ngày trước
05-05-2014
Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chính hoạt động của cửa hàng.Bán hàng và hỗ trợ nhân viên của cửa hàng đạt được chỉ tiêu tháng/năm do công ty đề ra.Cùng với cấp quản lý đề...
Nguồn: Jobstreet   | tìm việc tương tự | 88 ngày trước
27-04-2014
Thỏa thuận

Cập nhật thêm nhiều việc mới tương tự như trên !